اعضای تیم

[textbox content_font_type=”custom” content_google_fonts=”font_family:IranSans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” content_align=”right” content_fontsize=”20″ text_animation_delay=”50″ title=”Unlimited columns plus custom socials” font_type=”custom” google_fonts=”font_family:Poppins%3Aregular|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” title_color=”#24262b”]ستون نامحدود به علاوه اجتماعات سفارشی[/textbox]
[team_member name=”عضو تیم” job_title=”توسعه دهنده وب” team_color_preset=”1abc9c” image=”11416″ signature=”11418″ description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” url=”||” team_animation=”fade-in-bottom” team_animation_delay=”150″ team_icon1=”user2″ team_icon_url1=”#” team_icon2=”telegram” team_icon_url2=”#” team_icon_target2=”_blank” team_icon_url3=”#” team_icon_target3=”_blank”]
[team_member name=”عضو تیم” job_title=”عکاس” team_color_preset=”f1c40f” image=”11419″ signature=”11418″ description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” url=”||” team_animation=”fade-in-bottom” team_animation_delay=”300″ team_icon1=”dribbble” team_icon_url1=”#” team_icon_target1=”_blank” team_icon2=”pinterest-p” team_icon_url2=”#” team_icon_target2=”_blank” team_icon3=”vine” team_icon_url3=”#” team_icon_target3=”_blank” team_icon4=”yahoo”]
[team_member name=”عضو تیم” job_title=”تولید محتوا” team_color_preset=”custom” team_color=”#4568ff” image=”11420″ signature=”11418″ description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” url=”url:%23|title:%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7||” team_animation=”fade-in-bottom” team_animation_delay=”450″ team_icon1=”google-plus-square” team_icon_url1=”#” team_icon_target1=”_blank” team_icon2=”facebook-square” team_icon_url2=”#” team_icon_target2=”_blank” team_icon3=”twitter-square” team_icon_url3=”#” team_icon_target3=”_blank”]
[team_member name=”عضو تیم” job_title=”طـراح” team_color_preset=”e74c3c” image=”11421″ signature=”11418″ description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” url=”url:%23|title:%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7||” team_animation=”fade-in-bottom” team_animation_delay=”600″ team_icon1=”delicious” team_icon_url1=”#” team_icon_target1=”_blank” team_icon2=”soundcloud” team_icon_url2=”#” team_icon_target2=”_blank” team_icon3=”digg” team_icon_url3=”#” team_icon_target3=”_blank” team_icon4=”joomla” team_icon5=”html5″]
[textbox content_font_type=”custom” content_google_fonts=”font_family:IranSans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” content_align=”right” content_fontsize=”20″ custom_color_check=”enable” text_content_color=”#ffffff” text_animation_delay=”50″ title=”Unlimited columns plus custom socials” font_type=”custom” google_fonts=”font_family:Poppins%3Aregular|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” title_color=”#24262b”]استایل تیره[/textbox]
[team_member name=”عضو تیم” job_title=”استایل تیره” style=”light” team_color_preset=”custom” team_color=”#ed0461″ image=”11422″ signature=”11425″ description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” url=”url:%23|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF||” team_animation=”fade-in-bottom” team_animation_delay=”150″ team_icon1=”twitter-square” team_icon_url1=”#” team_icon_target1=”_blank” team_icon2=”facebook-square” team_icon_url2=”#” team_icon_target2=”_blank” team_icon3=”linkedin-square” team_icon_url3=”#” team_icon_target3=”_blank” team_icon4=”phone-square” team_icon5=”github-square”]
[team_member name=”تیم عضو” job_title=”استایل تیره” style=”light” team_color_preset=”2e2e2e” image=”11419″ signature=”11425″ description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” url=”url:%23|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF||” team_animation=”fade-in-bottom” team_animation_delay=”300″ team_icon1=”youtube” team_icon_url1=”#” team_icon_target1=”_blank” team_icon2=”vimeo” team_icon_url2=”#” team_icon_target2=”_blank” team_icon3=”soundcloud” team_icon_url3=”#” team_icon_target3=”_blank”]
[team_member name=”عضو تیم” job_title=”تاریک با لینک” style=”light” team_color_preset=”custom” team_color=”#4568ff” image=”11420″ signature=”11425″ description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” url=”url:%23|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF||” team_animation=”fade-in-bottom” team_animation_delay=”450″ team_icon1=”graduation-hat” team_icon_url1=”#” team_icon_target1=”_blank” team_icon2=”eye” team_icon_url2=”#” team_icon_target2=”_blank” team_icon3=”copy” team_icon_url3=”#” team_icon_target3=”_blank” team_icon4=”box”]