محصول تکی

استایل های مختلف برای محصول تکی

هاور دکمه ها ، هاور دکمه ها عنوان مرکزی ، هاور اطلاعات ، اطلاعات در مورد کلیک ، فروش فوری ، دکمه ظاهر شونده

[woocommerce_products product_type=”recent” per_page=”1″ orderby=”date” order=”DESC” tags=””]
[woocommerce_products per_page=”1″ orderby=”date” order=”DESC” style=”buttonsappearunder” tags=””]
[woocommerce_products product_type=”featured” per_page=”1″ orderby=”date” order=”DESC” style=”style2″ tags=””]
[woocommerce_products product_type=”sale” per_page=”1″ orderby=”date” order=”DESC” style=”style3″ tags=””]
[woocommerce_products product_type=”best_selling” per_page=”1″ orderby=”date” order=”DESC” style=”style4″ tags=””]