سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات، بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات کاربران، بازدید کننده ها و خریداران گرامی جهت ارزیابی ، ارزشیابی عملکرد ، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد گروه عطر کندو از لحاظ سرعت ، دقت ، انظباط کاری ، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت ، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در قیمت گذاری و کیفیت و اصالت محصولات ثبت شده در فروشگاه، کنترل انظباط مالی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
کاربران ، مشتریان و همراهان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن های ( 02536661904 ) ( 09920327844 ) یا از طریق ایمیل های (AtreKandoo@Gmail.Com) (Info@AtreKandoo.Ir) و یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما به ما منعکس نمایند.